6 jun. 2013

Campaña contra os establecementos ilegais no Camiño de Fisterra-Muxía

Varios membros da Xunta Directiva de Hospedaxe da Asociación Hostalería Compostela, á que pertence Casa de Trillo, acaban de manter unha xuntanza con membros da Policía Nacional da Comisaría de Santiago para establecer unha estratexia de colaboración estable entre os empresarios do sector de hospedaxe e as forzas e corpos de seguridade para combater a proliferación de aloxamentos ilegais e mala imaxe que estamos a xerar o destino turístico debido a este tipo de prácticas.
A Policía Nacional conta xa con moita a información sobre este tipo de aloxamentos na cidade compostelá e está agora mesmo a desenvolver un traballo discreto, de investigación e comprobación, en base a toda a información analizada sobre este tipo de prácticas irregulares, das que se está a detectar un incremento, por parte dos empresarios, tamén noutras zonas especialmente sensibles ao turismo como son o Camiño Francés e o de Fisterra e Muxía.
Esta xuntanza de Hostalería Compostela coa Policía Nacional enmárcase dentro dos contactos estables mantidos entre os empresarios do sector e os corpos e forzas de seguridade para que Santiago de Compostela e os Camiños sigan a ser destinos turísticos dos máis seguros de España e que a súa imaxe de calidade non se vexa afectada negativamente pola proliferación de prácticas irregulares de oferta de prazas de aloxamentos ilegais, tanto na cidade coma nos Camiños de Santiago.
Neste sentido, os empresarios do sector turístico fan un chamamento a todas as administracións implicadas nas actividades socioeconómicas relacionadas co turismo, para colaborar e erradicar este tipo de prácticas que están a xerar unha imaxe nefasta de Galicia, cunha crecente oferta de prazas ilegais de aloxamento vencellada fundamentalmente aos Camiños de Santiago e a Santiago, que é a cidade galega co maior grao de especialización turística e con maior capacidade de internacionalización.
Dentro desta campaña para perseguir a oferta ilegal de hospedaxe, dende Hostalería Compostela, que é un colectivo con socios en máis de 60 concellos dos arredores de Santiago, estamos a constatar a proliferación deste fenómeno, especialmente no Camiño Francés e no de Fisterra Muxía. As prácticas irregulares detectadas na zona da Costa da Morte están a xerar unha imaxe nefasta desta ruta, aínda cun enorme potencial de desenvolvemento internacional, polo que Hostalería Compostela está a por en coñecemento das autoridades competentes toda a información recabada de negocios de hospedaxe ilegais que están a funcionar no Camiño de Fisterra e Muxía para que adopten as medidas oportunas co obxectivo de erradicar estas prácticas que están a afectar moi negativamente a imaxe do fenómeno xacobeo e de Galicia como destino.  


No hay comentarios: